Aktualności

"EDMARK” Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski Spółka Jawna 18-105 Suraż, ul. Osiedlowa 6 NIP: 966-15-50-914 realizuje projekt pn. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie nowych produktów w postaci elementów mrożonego kurczaka oraz zwiększenie zatrudnienia”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 299 897 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/operacja „Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży”

 

 

Obsługujemy szeroką gamę klientów hurtowych ( hurtownie , sklepy , zakłady wędliniarskie , zakłady garmażeryjne , agencje eksportowe , bary , restauracje , hotele , firmy cateringowe ) za pośrednictwem, których nasz produkt trafia na rynek detaliczny w kraju i za granicą. Zapraszamy również do naszych nowo otwartych sklepów.

 

 

 

Zapraszmy do naszej hurtowni i naszych sklepów :

          Hurtownia :

        Suraż 18-105 , ul.Osiedlowa 6

        czynna od 4:00 do 20:00 poniedziałek - piątek

        czynna od 4:00 do 13:00 sobota

   

  Sklep Nr 1 :
 • Łapy 18-100, ul.Armii Krajowej 2A

   

  czynny od 7:00 do 16:00 poniedziałek - piątek

   

             od 7:00 do 13:00 sobota
 •  

   

  Sklep Nr 2 :
 • Łapy 18-100, ul.Cmentarna 35

   

  czynny od 7:00 do 16:00 poniedziałek - piątek

   

             od 7:00 do 13:00 sobota
 •  

   Sklep Nr 3 :

 • Białystok 15-113, ul.Gen. Wł. Andersa 40

   

  czynny od 6:00 do 14:00 poniedziałek - piątek

   

             od 6:00 do 13:00 sobota

   

   

  Sklep Nr 4 :
 • Białystok 15-732, ul.Choroszczańska 24

   

  czynny od 7:00 do 18:00 poniedziałek - piątek

   

             od 7:00 do 14:00 sobota

   

   

  Sklep Nr 5 :
 • Białystok 15-794, ul.Gajowa 70

   

  czynny od 7:00 do 17:00 poniedziałek - piątek

   

             od 7:00 do 14:00 sobota

   

   

  Sklep Nr 6 :
 • Sokoły 18-218, ul.Rynek Kościuszki 1

   

  czynny od 7:00 do 12:00 poniedziałek - piątek

   

             od 7:00 do 12:00 sobota

   

   

  Sklep Nr 7 :
 • Wysokie Mazowieckie 18-200, ul.Plac Odrodzenia 17

               

                 poniedziałek - sklep nieczynny
 • czynny  od 8:00 do 17:00 wtorek - piątek

   

             od 8:00 do 13:00 sobota                                                                                          Sklep Nr 8 :
 • Kleosin 16-001, ul.Zambrowska 18                                                                                                                                                                                                                                          czynny od 7:00 do 17:00 poniedziałek - piątek                                                                                  od 7:00 do 14:00  sobota1