Aktualności

W związku z rozwojem sieci sklepów firmowych "EDMARK" poszukujemy lokali użytkowych o powierzchni od 30 do 60 mkw. Jeżeli posiadasz na wynajem lokal użytkowy o określonej powierzchni prosimy o kontakt: 509 877 050

 

"EDMARK” Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski Spółka Jawna 18-105 Suraż, ul. Osiedlowa 6 NIP: 966-15-50-914 realizuje projekt pn. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie nowych produktów w postaci elementów mrożonego kurczaka oraz zwiększenie zatrudnienia”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 299 897 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/operacja „Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży”

 

 

Obsługujemy szeroką gamę klientów hurtowych ( hurtownie , sklepy , zakłady wędliniarskie , zakłady garmażeryjne , agencje eksportowe , bary , restauracje , hotele , firmy cateringowe ) za pośrednictwem, których nasz produkt trafia na rynek detaliczny w kraju i za granicą. Zapraszamy również do naszych nowo otwartych sklepów.

 

 

 

Zapraszamy do składania zamówień telefonicznie:

 • 509 877 050
 • 509 877 051
 • 509 877 052

oraz do naszej hurtowni i sklepów firmowych EDMARK:

         

          Zakład dzielenie drobiu :

 • Suraż 18-105 , ul.Osiedlowa 6

        czynna od 6:00 do 22:00 poniedziałek - piątek

        czynna od 6:00 do 14:00 sobota

 

         

          Sklep Nr 1 :

 • Łapy 18-100, ul. Armii Krajowej 2A

   

  czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piątek

             od 7:00 do 13:00 sobota

 

 

          Sklep Nr 2 :

 • Łapy 18-100, ul. Cmentarna 35

 

 

          czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piątek

                     od 7:00 do 13:00 sobota

 

 

          Sklep Nr 3 :

 • Białystok 15-113, ul. Gen. Wł. Andersa 40

   

  czynny od 8:00 do 14:00 poniedziałek - piątek

             od 7:00 do 13:00 sobota

   

   

  Sklep Nr 4 :
 • Białystok 15-732, ul. Choroszczańska 24

   

  czynny od 7:00 do 17:00 poniedziałek - piątek

             od 7:00 do 13:00 sobota

   

   

  Sklep Nr 5 :
 • Białystok 15-794, ul. Gajowa 70

   

  czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piątek

                     od 7:00 do 13:00 sobota

 

          Sklep Nr 6 :

 

 • Sokoły 18-218, ul. Rynek Kościuszki 1

   

  czynny od 7:00 do 12:00 poniedziałek - piątek

             od 7:00 do 12:00 sobota

   

   

  Sklep Nr 7 :
 • Wysokie Mazowieckie 18-200, ul. Plac Odrodzenia 17

               

                 poniedziałek - sklep nieczynny

                         czynny  od 8:00 do 16:00 wtorek - piątek

                                    od 7:00 do 13:00 sobota                                                                                         

         

          Sklep Nr 8 :

 • Kleosin 16-001, ul. Zambrowska 18

         

          czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piątek                                                                                            od 7:00 do 13:00 sobota

         

 

          Sklep Nr 9 :

 • Choroszcz 16-070, ul. Sienkiewicza 30A

         

          czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piątek                                                                                            od 7:00 do 13:00 sobota

 

          Sklep Nr 10 :

 • Białystok, ul. Pogodna 11G lok. U 05

         

          czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piątek                                                                                            od 7:00 do 13:00 sobota

 

          Sklep Nr 11 :

 • Białystok, ul. Duboisa 10 lok. 7

         

          czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piątek                                                                                            od 7:00 do 13:00 sobota

 

          Sklep Nr 12 :

 • Łapy 18-100, ul. Żwirki i Wigury 28A

         

          czynny od 8:00 do 16:00 poniedziałek - piatek

                     od 7:00 do 13:00 sobota
1