Galerie

Zakład prowadzi ręczny i mechaniczny rozbiór tuszki kurczęcej na elementy. W zależności od potrzeb odbiorców jest prowadzony rozbiór i obróbka surowca do produkcji wyrobów wędliniarskich w zakładach mięsnych.