Kontakt

 "EDMARK"

Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski

Spółka Jawna

18-105 Suraż, ul.Osiedlowa 6

NIP 966-15-50-914 , REGON 051987529

 

                    Właściciele Zakładu :
                     Marek Stypułkowski
                     tel. 509 877 050
                     Edyta Stypułkowska
                     tel. 509 877 051
             e-mail: edmark@edmark.pl

        kierownik zakładu Aneta Rudkowska
                     tel. 509 877 052                                     

         e-mail: a.rudkowska@edmark.pl

 

"EDMARK" - punkt dystrybucji :

18-105 Suraż

ul. Osiedlowa 6

tel./fax (085) 715-48-48

www.edmark.pl